...

လုပ်ငန်းတန်ဖိုးတက်စေသော အချက် (၁၀) ချက်

လုပ်ငန်း ဆိုတာ မြတ်အောင်လဲ လုပ်ရသလို.. တက်အောင်လဲ လုပ်ရတယ်။ လုပ်ငန်းအမြတ်လဲ ငွေပဲ။ တန်ဖိုးအတက် လဲ ငွေပဲ။ ဒါမှ .. မြတ်လဲမြတ် ၊ တက်လဲ တက်တဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်မယ်။ မာသင်

အရောင်းတိုးအောင် (၄) ချက်ဆောင်

အရောင်းတက်ဖို့ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ? များများကြော်ငြာပေါ့ .. လူအများပြောလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ကြော်ငြာခြင်း မှာ ရည်ရွယ်ချက် ကောင်းတစ်ခုရှိရမယ်.. ဆိုတာကိုတော့ ပြောတဲ့သူရှားလိမ့်မယ်။ မာသင် ၁။ customer များများရှာနိုင်ရင်လဲ အရောင်းတက်တာပဲ။ ၂။ ရှိပြီးသား customer တွေကို အကြိမ်ကြိမ်ဝယ်လာရင်လဲ အရောင်းတက်တာပဲ။ ၃။…

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.