...

သင်တန်းအပ်ရန်

အောက်ပါအကောင့်သို့ သင်တန်းကြေးကို လွဲပြီးပါက မာသင် သို့ ဆက်သွယ်ပေးပါ။ အက်မင် မှ လက်ခံပေးပြီးတာနဲ့သင်ခန်းစာများကိုကြည့်နိုင်ပါပြီ။

🔰ငွေလွှဲရန်အကောင့်
K pay – 09 79 33 33 11 9 – Khin Khin Thwe
K pay – 0979 33 33 229 – Soe Min Oo

🚩ငွေလွဲတဲ့အခါမှာ note မှာ “course fees from Ma/Ko…. ” လို့ရေးပြီးလွဲပေးပါခင်ဗျာ။

🔰ဆက်သွယ်ရန်

Chat မှာဆက်သွယ်လို့ရသလို ..

မာသင် ဖေ့ဘုတ် ဖြင့်လဲ ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.