...

မိမိလုပ်ငန်းကို လူသိများအောင် မားကက်တင်း ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? ❓

💢ကောင်းယုံနဲ့မရတော့ဘူး၊ လူသိများဖို့လိုတယ်။

ယနေ့ခေတ်မှာ ထုတ်ကုန်ပဲဖြစ်ဖြစ်…ဝန်ဆောင်မှုပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကို အကောင်းဆုံးလုပ်ထားတယ်ဗျာ … ဆိုယုံနဲ့မရတော့ဘူး။ကိုယ်ကောင်းအောင်လုပ်ထားတာကို လူများများ သိဖို့လိုတယ်။

ပျံ့နှံ့စေခြင်း မားကက်တင်းသင်တန်းမှ .. ကောက်နုတ်ချက်

ကောင်းတာကိုလဲ ကိုယ်တစ်ဦးတည်းသိနေယုံနဲ့ ရောင်းအားကောင်းလာမှာမဟုတ်ဘူး၊

စျေးကွက်မှာလူအများသိဖို့လိုတယ်။

လူအများသိဖို့ဆိုတာ .. လူအများပြောဖို့လိုတယ်။

ကိုယ့်ထုတ်ကုန်၊ ဝန်ဆောင်မှု၊ လုပ်ငန်းအကြောင်းလူအများပြောဖို့ ဆိုတာ … မားကက်တင်း လုပ်ဖို့လိုတယ်။

အဲဒီ မားကက်တင်း မျိုးကို … Viral Marketing လို့ခေါ်တယ်။

💢“Viral Marketing ( ပျံ့နှံ့ခြင်းမားကက်တင်း)” သင်တန်း💢 မှာ ဘယ်လို ပြန့်နှံ့အောင်လုပ်မလဲ .. ဆိုတာကို ရှင်းပြထားတယ်။

Course Content

Expand All
Not Enrolled
290,000 Ks

Course Includes

  • 11 Lessons
  • 16 Topics
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.