...

အင်တာနက်မှာ ဘရန်းတစ်ခုဖော်ဆောင်ရာမှာ အရေးပါလှတဲ့ နည်းလမ်း အိုင်ဒီယာပေါင်း (၂၆) ခု ကို မှတ်ရလွယ်အောင် A မှ စပြီး Z အထိ အစီအစဉ်တကျ စီထားပေးပါတယ်။

တစ်ခုချင်းစီကို လေ့လာပြီး ပေါင်းစပ်အသုံးပြုလို့လဲ ရတယ်။

တစ်နည်းချင်းစီကိုလဲ အသုံးပြုလို့ရတယ်။

ဖေ့ဘုတ်မှာ ဘာတင်ရမှန်းမသိ ရင် .. A ကနေ Z အထိ ကြည့်လိုက်ရင် ပိုစ့်အိုင်ဒီယာတွေအများကြီးရလာလိမ့်မယ်။

သင်ခန်းစာဗွိဒီယိုပေါင်း (၂၆) ခု ပါဝင်ပါတယ်။

တန်ဖိုးကတော့ ၁၉၀ , ၀၀၀ ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။

Not Enrolled
190,000 Ks

Course Includes

  • 1 Lesson
  • 25 Topics
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.