အရည်အချင်း နှင့် တန်ဖိုး

marthin
wealth, currency, savings

အရည်အချင်း နှင့် တန်ဖိုး


တန်ဖိုးဆိုတာ ကိုယ်ကသတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘူး။ ဈေးကွက်က သတ်မှတ်တာ။
ပစ္စည်းတစ်ခု ကို ကိုယ်က သိန်း 100 လို့တန်ဖိုးသတ်မှတ်ပြီး ရောင်းကြည့်၊ ဝယ်မယ့်လူမရှိရင် အဲဒါ တန်ဖိုးမသင့်ဘူး။
အဲဒီ ပစ္စည်းကို ပဲ နောက်ထပ်ဈေးကွက်တစ်ခုမှာ အဲဒီဈေးနဲ့ ပြန်ရောင်း။
ဝယ်မယ့်သူရှိလာရင် အဲဒီ ပစ္စည်း တန်ဖိုးသင့်ပြန်ရော။
ဒါကြောင့် တန်ဖိုးဆိုတာ ဈေးကွက်က သတ်မှတ်တာ။
ကိုယ့်ကို တန်ဖိုးထားတဲ့ ဈေးကွက် ကို ရှာကြ။

မာသင်