အတူတကွ ရဲ့အား

marthin
paper, business, finance

အတူတကွ ရဲ့အား


“မြန်မြန်သွားချင်ရင်၊ တစ်ဦးတည်းသွားပါ။

ဝေးဝေးသွားချင်ရင်တော့၊ မိတ်ဆွေများနှင့် အတူတကွ သွားပါ။ “

“To go fast, go alone,
To go far, go together”

( African Proverb )

သင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းကို မြန်မြန်သွားချင်တာလား၊
ဝေးဝေးသွားချင်တာလား။
မြန်မြန်သွားချင်ရင်တော့….တစ်ဦးတည်းသွားပါ။
ဝေးဝေးသွားချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ….အတူတကွ သွားပါ။
သင့်မှာ မရှိတဲ့အရာက သင့်မိတ်ဆွေ ဆီမှာ ရှိသလို၊ သင်မစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အရာကို သင့်မိတ်ဆွေက စွမ်းဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
တစ်ဦးကို တစ်ဦး ကိုင်းကျွန်းမှီ၊ ကျွန်းကိုင်းမှီ ဆိုရင် …သင့်ခရီးအနီးလေးပါ။
ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေ များတဲ့ဒီခေတ်မှာ …….
အတူတကွ ရဲ့အားနဲ့ သင့်စီးပွား၊ ကြီးပွားဖို့အတူတကွ သွားကြစို့…လို့တိုက်တွန်း အကြံပေးလိုက်ချင်ရဲ့ဗျာ။

မာသင်