အချို့ကပြောတယ်… ဘ၀ ဆိုတာ တိုက်ပွဲ ..တဲ့။

marthin
life, beauty, scene

အချို့ကပြောတယ်…
ဘ၀ ဆိုတာ တိုက်ပွဲ ..တဲ့။
အချို့ကတော့..
ဘ၀ ဆိုတာ ကျောင်း ..တဲ့။
သင်အတွက်ရော….
ဘ၀ ဆိုတာ….ဘာလဲ? (အမှားအမှန်မရှိ။ ရေးချင်ရာရေးခဲ့)
အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် ဆိုတာ အရေးကြီးပါတယ်။ အကြောင်းအရာ တစ်မျိုးတည်းကို ပဲ အဓိပ္ပါယ်အမျိုးမျိုးဖွင့်ဆို လို့ပါတယ်။
ကောင်းတဲ့ အဓီပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုလို့ရတယ်။ မကောင်းတဲ့အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုလို့ရတယ်။
အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုလို့ရတယ်။ အပျက်သဘောဆောင်တဲ့အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုလို့ရတယ်။
သေချာတာကတော့ .….
ဘ၀ ဆိုတာ ကိုယ့်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုမှု ရဲ့အကျိုးရလဒ်ပါပဲ။

မာသင်