သုံညဖြစ်ခြင်း အကြောင်းရင်း

marthin
zero, electronic, digit

သုံညဖြစ်ခြင်း အကြောင်းရင်း


(မေးပါ။ ဖြေလိမ့်မည်။ )
တောင်းပါ။ ရလိမ့်မည်။
ခေါက်ပါ။ တံခါးသည် ပွင့်လိမ့်မည်။
” Ask and ye shall received
Knock and it shall be open onto you”
(သမ္မာကျမ်း)
အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ တံခါးလား၊ ခေါက်ပါ။ပွင့်လိမ့်မည်။
ရည်မှန်းချက်ဘ၀ လမ်းပျောက်နေသလား၊ မေးပါ။ လမ်းတွေ့လိမ့်မည်။
ဘဝအခက်အခဲတွေအတွက် အကူအညီ လိုအပ်နေပါသလား။ တောင်းပါ၊ ရလိမ့်မည်။
ပြောင်းပြန်


ဒါမှမဟုတ်.…. သူနှင့်ပြောင်းပြန်..
တစ်နေ့ တစ်ချိန် အခွင့်အရေးသည် မခေါက်ပဲနှင့် ကိုယ့် ဆီရောက်လာလိမ့်မည် တဲ့လား။
တစ်နေ့ တစ်ချိန် သွားရင်းလာရင်းမေးစရာမလိုပဲနှင့် ကိုယ်လျောက်ရမည့် လမ်းတွေ့လိမ့်မည် တဲ့လား။
တစ်နေ့ တစ်ချိန် ကိုယ့်အခက်အခဲတွေကို မတောင်းပဲနှင့် ကူညီဖြေရှင်းပေးသူပေါ်လာလိမ့်မည် တဲ့လား။
မေးပါ၊ ဖြေလိမ့်မည်။
(တကယ်ဖြေမယ်ဆိုရင်တော့ မေးပါမည် တဲ့လား)
တောင်းပါ၊ ရလိမ့်မည်။
( တကယ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ တောင်းပါမယ် တဲ့ လား)
ခေါက်ပါ၊ တံခါးသည်ပွင့်လိမ့်မည်။
(တနေ့ ခေါက်စရာမလိုပဲ ပွင့်လိမ့်မည် တဲ့လား)
ပဲ့တင်သံ


(ကိုယ်ပြုသည့်(အရာ) ပဲတင်သံ ကိုယ့်ထံပြန်လာမည်)
အော်ပါ၊ ပဲတင်သံပြန်ကြားရလိမ့်မည်။
ပဲတင်သံ တကယ်ကြားမယ်ဆိုရင် အော်မှာပေါ့ တဲ့လား။
စိုက်ပျိုး


စိုက်ပါ၊ ရိတ်သိမ်းရလိမ့်မည်။
တကယ်ရိတ်သိမ်းရမယ်ဆို စိုက်မှာပေါ့ တဲ့လား။
အလုပ်


တကယ်မြတ်ရင်တော့ လုပ်ချင်တယ် တဲ့လား။
သင်တန်း


တကယ်တတ်မယ်ဆိုရင် သင်ချင်ပါတယ် တဲ့လား။
တကယ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်…. .….
တကယ်.…တကယ်… တကယ်….ဆိုရင်တော့ …… ဆိုရင်တော့…(များစွာ)
အဆုံးမှာ………တော့……
ဟင်.. ငါ့ဘ၀ ဘာမှလဲဖြစ်မလာခဲ့ပါလား။ လောကကြီးမတရားဘူး။

မာသင်