သစ်တစ်ပင်ကောင်း ငှက်တစ်သောင်း နားသတည်း။

marthin
kingfisher, natural, bird

သစ်တစ်ပင်ကောင်း ငှက်တစ်သောင်း နားသတည်း။


ကိုယ့် သစ်ပင် ကိုလဲ ကောင်း အောင်ကြိုးစားရမယ်။
ပြီးရင် ဌက်တွေကို လဲ ပေး နားရမယ်။
ဒါမှ….
သစ်တစ်ပင်ကောင်း ဌက်တစ်သောင်းနားသတည်း ဖြစ်လာမှာ။

မေးခွန်း (၄) ခု ဖြေပေးပါ။

၁။ ကိုယ့် သစ်ပင် ကို ကောင်းအောင်ကြိုးစားခြင်း ဆိုတာ ဘာလဲ ?
၂။ ဘယ်လို ကြိုးစားရမလဲ ?
၃။ ဌက်တွေကို ပေးနားခြင်း ဆိုတာ ဘာလဲ ?
၄။ ကိုယ့် ဘ၀ အတွေ့အကြုံ အရ တွေ့ကြုံဘူးတဲ့ သစ်ပင်လဲကောင်း၊ဌက်တွေလဲ နားတဲ့ လူသားတစ်ဦးုအကြောင်းကို ပြောပြပါ ?
ကိုယ့်ထင်မြင်ယူဆချက်ကို လွတ်လပ်စွာမန့်ခဲ့ကြနိုင်ပါတယ်။

မာသင်