သင်သာမြေခွေးဆိုလျင် ဘယ်ပုံပြင်ကို ပိုကြိုက်သနည်း။

marthin
professor, book, teacher

သင်သာမြေခွေးဆိုလျင် ဘယ်ပုံပြင်ကို ပိုကြိုက်သနည်း။

ပုံပြင် (၁)
ဖျံနျှစ်ကောင် သည် ငါးကြင်းတစ်ကောင်ကို မိရာ သူ ရထိုက်သည် ငါရထိုက်သည် အငြင်းပွားကြသည်။ ထိုစဉ် မြေခွေး တစ်ကောင်ရောက်လာပြီး အငြင်းပွားမှုကို ဖြေရှင်းပေးလိုက်သည်။
ဖြေရှင်းပုံမှာ ….
ငါးအမြီးပိုင်း ကိုဖျံတစ်ကောင်အားပေးပြီး၊ ခေါင်းပိုင်း ကို နောက်တစ်ကောင်အားပေး၍ ဝမ်းဗိုက်သားကို မြေးခွေး ကဖြေရှင်းခ အဖြစ် ယူလေသည်။
ပုံပြင် (၂)
ဖျံနှစ်ကောင်သည် ငါးကြင်းတစ်ကောင်ကိုမိရာ သူ ရထိုက်သည်၊ ငါ ရထိုက်သည် အငြင်းပွားကြလေရာ မြေခွေးတစ်ကောင်ရောက်လာပြီး အငြင်းပွားမှုကို ဖြေရှင်းပေးလိုက်သည်။
ဖြေရှင်းပုံမှာ…..
ငါးကို အလယ်မှ အညီအမျှပိုင်းလိုက်ပြီးလျင် ဖျံနှစ်ကောင် သို့အညီအမျှ ပေးလိုက်လေသည်။ ဖြေရှင်းခ မရပါ။ သို့သော် မြေခွေးသည် တရားမျှတသူအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခြင်း ခံရသည်။
မေးခွန်း ။ ။ သင်သာမြေခွေးဆိုလျင် ဘယ်ပုံပြင် ကို ပိုကြိုက်သနည်း၊ ဘာကြောင့်ပို ကြိုက်သနည်း။ စိတ်ကြိုက် မန့်ခဲ့ပါ။
ပုံပြင်(၁)လား၊ ပုံပြင် (၂) လား။ ဘာကြောင့် ပါလဲ ?