ဝန်ဆောင်မှုပြိုင်မလား (သို့) ဈေးနုန်းပြိုင်မလား

marthin
competition, race, sport

မာသင်@ စီးပွားရေး ဒဿနများ (၂ )

ဝန်ဆောင်မှုပြိုင်မလား (သို့) ဈေးနုန်းပြိုင်မလား

ယနေ့နဲ့အနာဂတ်မှာ….
Retail ဆိုတာ “ဝန်ဆောင်မှု” ချင်းပြိုင်တဲ့နေရာဖြစ်လိမ့်မယ်။
“ဈေးနုန်း” ချင်းပြိုင်ဖို့တော့ Online ပေါ်ရောက်ကုန်လိမ့်မယ်။
မာသင်