လုပ်ငန်းတစ်ခု ကြီးထွားလာတယ်ဆိုတာ …

marthin
sapling, plant, growing

လုပ်ငန်းတစ်ခု ကြီးထွားလာတယ်ဆိုတာ …

⭐customer ဖောက်သည်များလာရင်လဲ ကြီးထွားတာပဲ။

⭐Revenue ဝင်ငွေများလာရင်လဲ ကြီးထွားလာတာပဲ။

⭐Employee ဝန်ထမ်းများလာရင်လဲ ကြီးထွားလာတာပဲ။

⭐User သုံးစွဲသူများလာရင်လဲ ကြီးထွားလာတာပဲ။

အဲဒီအားလုံးထဲမှာမှ User သုံးစွဲသူဆိုတာ ဖောက်သည်နဲ့မတူပေမယ့် လုပ်ငန်းရဲ့ကြီးထွားမှု နဲ့တန်ဖိုးတက်လာမှုကို မျက်လှည့်ပြလိုက်သလို လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရာတစ်ခု ဖြစ်တယ်။

ဒါကြောင့် …

User တွေကို ဂရုစိုက်ပါ။