ရှိတာမသိဘူးဆိုရင်၊ ဝယ်ဖို့ဆိုတာဝေး။

marthin
food, fruit, sweet

ရှိတာမသိဘူးဆိုရင်၊ ဝယ်ဖို့ဆိုတာဝေး။

လုပ်ငန်းတူတွေများလှတဲ့ ဈေးကွက်မှာ…..
ကိုယ့်ဆိုင် တည်ရှိတယ်ဆိုတာ စားသုံးသူတွေမသိရင်၊ ဝယ်ဖို့ဆိုတာ စိတ်ကူးထဲမှာတောင်ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။
ကိုယ့်ပစ္စည်းဈေးကွက်မှာရှိတယ်ဆိုတာ စားသုံးသူတွေမသိရင်၊ ဝယ်ဖို့ဆိုတာ ဝေးပါ။
ရောင်းတဲ့နေရာမှာ …
ပထမဦးစားပေးက ကိုယ့်ပစ္စည်းတည်ရှိကြောင်း ကို သတိထားမိစေရေး ဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုင်ဖွင့်ရာမှာ….
ပထမဦးစားပေးက ကိုယ့်ဆိုင်တည်ရှိကြောင်း သတိထားမိစေရေး ဖြစ်ပါတယ်။
ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းမှာ ….
ပထမဦးစားပေးက ကိုယ့်ဝန်ဆောင်မှုရှိကြောင်းကို သတိထားမိစေရေးဖြစ်ပါတယ်။
အရောင်းအဝယ်မှာ ဥပဒေသ နံပါတ် (၁) က…..
သတိထားမိအောင်မလုပ်နိုင်ရင် ဝယ်ဖို့ဆိုတာ ဝေးပါ။
ဒါကြောင့်…
ကိုယ့်ဆိုင်ကို သတိထားကြည့်မိအောင် လုပ်ပါ။
ကိုယ့် ပစ္စည်းကို သတိထားကြည့်မိအောင် လုပ်ပါ။
ကိုယ့် ဝန်ဆောင်မှုကို သတိထားကြည့်မိအောင်လုပ်ပါ။
ကိုယ့် လုပ်ငန်း ကို သတိထားကြည့်မိအောင် လုပ်ပါ။
သတိထားမိဖို့နံပါတ် (၁) !
နံပါတ်(၁) ကို သတိထား ပါ။
စာဖတ်သူများအနေနဲ့ ကိုယ့်လုပ်ငန်းကို သတိထားမိစေတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကို မန့်ထားခဲ့နိုင်ပါတယ်။

မာသင်