မေးခွန်းလေး တစ်ခုလောက်ရင်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းဖြေကြည့်ပါ။

marthin
question, questions, man

မေးခွန်းလေး တစ်ခုလောက်ရင်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းဖြေကြည့်ပါ။

နယ်ပယ် တစ်ခု ကို Professional ကျကျ ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် တတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားတာကောင်းလား
ဒါမှမဟုတ်
နယ်ပယ် အားလုံး ဟိုစပ်စပ်ဒီစပ်စပ် လုပ်တတ်အောင် ကြိုးစားတာကောင်းလား။
” ဘဲ ဆိုတာ ..
ပြေးတော့လဲ ယုန်လောက်မမြန်ဘူး။
ပျံတော့လဲ ဌက်လောက်မပျံနိုင်ဘူး။
ခုန်တော့လဲ ရှဉ့် လောက်မခုန်နိုင်ဘူး။
ရေကူးတော့လဲ ငါးလောက်မကူးနိုင်ဘူး။
ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ် အကုန်လုပ်တတ်တယ်။
ဒါပေမယ့် ..

ဘယ်နယ်ပယ်မှာမှ ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် Professional ကျကျမလုပ်တတ်ဘူး။”

ဒီခေတ်မှာ…
ဘဲ လို နယ်ပယ် အားလုံး သိတာကောင်းလား?
ဒါမှမဟုတ်…
နယ်ပယ်တစ်ခု ကိုပဲ Professional ကျကျကြိုးစားတာကောင်းလား?
သင့် ရဲ့အမြင်လေးသိပါရစေ။
ရင်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်း စိတ်ကြိုက် မန့် ခဲ့ပါ။
အားလုံးအတွက် ပါ။