တူပေမယ့် မတူအောင်လုပ်လို့ရတယ်။

marthin
chocolates, confectionery, chocolate

တူပေမယ့် မတူအောင်လုပ်လို့ရတယ်။


ဝန်ဆောင်မှု (Service) လုပ်ငန်းခြင်းတူနေရင်
လုပ်ငန်းစဉ် (process) ပြောင်းပြီး ရောင်းပါ။
ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း (product) ခြင်းတူနေရင်
ဈေးကွက် ( marketing ) ပြောင်းပြီးရောင်းပါ။

မာသင်