စီးပွားရေးမှာ စစ်မြေပြင် နှစ်ခု ရှိတယ်။

marthin
tug of war, force, teamwork

အင်တာနက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဆိုတာ

ဈေးနုန်းခြင်းပြိုင်တိုက်တဲ့စစ်မြေပြင်ဖြစ်ပြီး ၊

အပြင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဆိုတာ

၀န်ဆောင်မှုခြင်း ပြိုင်တိုက်တဲ့စစ်မြေပြင်ဖြစ်လာတယ်။

အပြင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး ဈေးနုန်းခြင်းပြိုင်တဲ့စစ်မြေပြင်၀င်မတိုက်မိစေနဲ့။ အဲဒါကို စစ်မြေပြင် မှားတိုက်တယ်လို ့ခေါ်တယ်။

စစ်မြေပြင် မှားတိုက်ရင် …

မတိုက်ခင်ကတည်းက ရံှုးနှင့်ပြီ မှတ်ပေရော့။ ။