စီးပွားရေးဒိုင်ယာရီ ( Jan 19,2019)

marthin
list, icon, symbol

စီးပွားရေးဒိုင်ယာရီ ( Jan 19,2019)


စားသုံးသူများသည် မျက်လုံးတစ်စုံရှိပေမယ့် ….
“မျက်လုံးတစ်ဘက်ဖြင့်မြင်ပြီး
အခြားတစ်ဘက်ဖြင့် ခံစားသည်။”
“one eye sees,
one eye feels.”
( Paul Klee)
ကိုယ့်ကုန်ပစ္စည်း၊ ကိုယ့်ဆိုင်၊ ကိုယ်လုပ်ငန်းရဲ့ဘရန်းတည်ဆောက်မှု မှာ အရေးပါတဲ့ စာတိုလေးတစ်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
အရောင် ဆိုတာ အရေးကြီးပါတယ်။
ထုပ်ပိုးမှုဆိုတာ အရေးကြီးပါတယ်။
စာလုံးစတိုင်ဆိုတာ အရေးကြီးပါတယ်။
ကိုယ့် ကုန်ပစ္စည်းကို မြင်လိုက်တာနဲ့ဘယ်လိုခံစားရလဲ ဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်မေးကြည့်ရပါမယ်။ ကိုယ့် စားသုံးသူတိုင်းကို မေးကြည့်ပြီး သူတို့ခံစားမှုကို သိအောင်လုပ်ရပါမယ်။
ကိုယ့် ဆိုင် ကို ကြည့်လိုက်တာ နဲ့ဘယ်လို ခံစားရလဲ ဆိုတာကို ကိုယ်ကိုယ်ကို မေးကြည့်ရပါမယ်။ ကိုယ့် စားသုံးသူတိုင်းကို မေးကြည့်ပြီး သူတို့ခံစားမှု ကို သိအောင်လုပ်ရပါမယ်။
အမြင်ဆိုတာ ခံစားမှု နဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။
ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့အရောင်က ဘယ်လို ခံစားမှု ကို ဖြစ်ပေါ်စေသလဲ ။
ကိုယ့် ကုန်ပစ္စည်း ထုပ်ပိုးမှုက ဘယ်လို ခံစားမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသလဲ။
ကိုယ့်ဆိုင်ရဲ့အပြင်အဆင် က ဘယ်လို ခံစားမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသလဲ။

လက်တွေ့လုပ်ကြည့်ပါ။

အောက်ပါပုံကို ကြည့်ပြီး သင်မြင်တဲ့အရာ၊ သင်ခံစားမှုကို ချရေးကြည့်ပါ။