ငွေဆိုတာ အရေးကြီးတယ် ဆိုတာ လက်ခံရင် ငွေကြေးအကြောင်းလေ့လာပါ။

marthin
book, read, relax

ငွေဆိုတာ အရေးကြီးတယ် ဆိုတာ လက်ခံရင် ငွေကြေးအကြောင်းလေ့လာပါ။ Financial management လို့ခေါ်တယ်။
ကျန်းမာရေးဆိုတာ အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ လက်ခံရင် ကျန်းမာခြင်း အကြောင်းလေ့လာပါ။ Health & Energy လို့ခေါ်တယ်။
မိသားစုဆိုတာ အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ လက်ခံရင် မိသားစုဆက်ဆံရေးအကြောင်းလေ့လာပါ။ family & relationship လို့ခေါ်တယ်။
နေ့စဉ်တိုးတက်သောဘ၀ ဆိုတာ ….
တစ်ခုမဟုတ်၊ တစ်ခု ကို နေ့စဉ်လေ့လာနေတာ ကို ပြောတာ။
လေ့လာခြင်း ရယ်၊ ရည်ရွယ်ချက်ရယ်၊ လုပ်ရပ် ရယ် ပေါင်းလိုက်ရင် “အဓိပ္ပါယ်ရှိသောဘဝ” ဆိုတာ ဖြစ်လာပါတယ်။
အဓိပ္ပါယ်ရှိသောနေ့ရက်များစွာပေါင်းစပ်ပြီး အဓိပ္ပါယ်ရှိသောဘ၀ ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။

မာသင်